Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό τις επενδύσεις σε μικρά έργα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ατομική επιχείρηση ανέπτυξε και λειτουργεί δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 39,6 kWp στην Π.Ε. Ροδόπης.

Γνώμονας των δραστηριοτήτων της αποτελεί η ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων (ήλιος, άνεμος, νερό) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία ενεργειακά αποδοτικών και περιβαλλοντικά φιλικών έργων ανανεώσιμων πηγών, βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία που διαθέτουμε σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και πρακτικές.

Πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση που δραστηριοποιήθηκε στην πράσινη ενέργεια εν μέσω οικονομικής ύφεσης, πολιτικής και οικονομικής αστάθειας υλοποιώντας παράλληλα δράσεις για την καλύτερη περιβαλλοντική της επίδραση.

Η Ελένη Γκαράκη έχει γεννηθεί στη Κομοτηνή το 1960 και ασχολείται επιχειρηματικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 2011 αλλά και την προμήθεια της ως επίσημος αντιπρόσωπος της εταιρείας WATT+VOLT στην Π.Ε  Ροδόπης από το 2016. Παλαιότερα έχει εργαστεί ως βρεφονηπιοκόμος αλλά και ως αντιπρόσωπος της εταιρείας Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας Biogenea στη Θράκη.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 14001:2015 από την TUV Austria Hellas.

3,31% ΑΠΟΒΛΗΤΑ

18,7% ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

77,99% ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΙΔΡΥΤΗΣ

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Η Ελένη Γκαράκη έχει γεννηθεί στη Κομοτηνή το 1960 και ασχολείται επιχειρηματικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 2011 αλλά και την προμήθεια της ως αντιπρόσωπος της WATT+VOLT στο Νομό Ροδόπης από το 2016. Παλαιότερα έχει εργαστεί ως βρεφονηπιοκόμος αλλά και ως αντιπρόσωπος της εταιρείας Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας Biogenea στη Θράκη.