ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας

Μ. Αλεξάνδρου 68
69100 Κομοτηνή - Π.Ε. Ροδόπης
τηλ.: 2531 0 20087
κιν.: 697 78 74 853
emails: info@eg-energy.gr
wv_energy@mail.com